Weer afvallozing op riool

Op de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Hoogvliet wordt sinds dinsdag vanuit het gemeentelijk rioolstelsel afvalwater aangevoerd waarin zich een vreemde lichtbruine stof bevindt.
Hierdoor wordt het functioneren van de zuivering nadelig be´nvloed.
De afdeling handhaving van het waterschap en de DCMR stellen gezamenlijk een onderzoek in naar de mogelijke herkomst van deze stof.
In de afgelopen maanden zijn op de zuivering Hoogvliet regelmatig vreemde stoffen geloosd. Het is niet duidelijk of de illegale lozingen afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf.
De rwzi Hoogvliet zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Hoogvliet, Rhoon, Poortugaal, Botlek, Pernis en Vondelingenplaat.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters